KVALITÉ OCH SÄKERHET

KVALITÉ

Vi strävar efter att vår service skapar värde för våra kunder.
I praktiken detta betyder att:

• Vi bjuder på gratis första möte (en timme) med en eller flera lämpliga barnvaktskandidater.

• En stor del av vår anställningsprocess är utbildning för barnvakter som tillhör Ekerö Barnvakt AB konceptet. Vi har kontinuerlig handledning till våra medarbetare.

• Vi satsar på förebyggande arbete. Vår fokus ligger på regelbundna utvärderingar av varje enskilt uppdrag: både utifrån familjens åsikter och våra medarbetares synpunkter.

SÄKERHET

Säkerhet är jätteviktigt i arbete med barn.

Hur säkerställer vi att det är tryggt och säkert för era barn när våra barnvakter är hos er?

  1. Referenstagning och utdrag ur polisregister ordnas innan barnvaktskandidaten få träffa er.
  2. Internutbildning och yrkestest för barnvaktskandidater genomförs innan personen få träffa er.
  3. Uppföljning och regelbunden utvärdering av uppdraget utifrån barnvaksperspektiv, föräldrarnas synpunkter och vår verksamhets policys och rutiner.

Internutbildning innebär följande moment:
• Ekerö Barnvakt metod
• HLR
• Skaderisker, förebyggande insatser, säkerhetsåtgärder i arbete med barn
• Agerande vid brand, skador och olyckor
• Grunder i lyftteknik och ergonomi
• Arbete med barn som behöver extra stöd och fokus på den individuella