PRISER

KVALIFICERAD BARNVAKT MED PEDAGOGISK KOMPETENS

KVALIFICERAD BARNVAKT MED PEDAGOGISK KOMPETENS

Fokus på kreativt skapande och aktiva lekar. Ni får alltid en mogen och erfaren barnvakt som är en bra förebild för barnen som ni känner fullt förtroende för.

Pris per timme per barn:
550 kr inkl. moms innan RUT.
Kunden betalar 275 kr inkl. moms efter RUT.

Det är samma priser för barnvaktens tjänster oavsett om det är dag, kväll eller helg, undantaget är storhelg (storhelg + 50 kr /timmen).

Debitering för minst 3 timmar per tillfälle.

Övriga kostnader:
Månadsavgift: 550 kr inkl. moms (månadsvis).
Resekostnader för handledare: 275 kr inkl. moms (vid aktuella resor).

Handledning av barnvakt med specialist från företaget hemma hos kund (introduktionstillfälle): 770 kr per timme inkl. moms innan RUT (enstaka tillfällen).

Kontinuerlig handledning och utbildning av barnvakt: 0 kr.
Basmaterial för kreativt skapande: 0 kr.
Säsongs gåvor till barnen: 0 kr.
Avbokningsavgift: 0 kr (vid förutsättning att avbokning sker i god tid).

 

KVALIFICERAD BARNVAKT MED SPECIALPEDAGOGISK KOMPETENS

KVALIFICERAD BARNVAKT MED SPECIALPEDAGOGISK KOMPETENS.

Fokus på att undersöka barnens utmaningar och kartlägga specialanpassade aktiviteter. Varje barn aktiveras utifrån sin funktionsvariation, individuella förmågor och utvecklingsnivå.

Pris per timme per barn:
770 kr inkl. moms innan RUT.
Kund betalar 385 kr inkl. moms efter RUT.
(Debitering för minst 3 timmar per tillfälle)
Det är samma priser för barnvaktens tjänster oavsett om det är dag, kväll eller helg, undantaget är storhelg (storhelg + 50 kr /timmen).

Som kund hos oss har du möjlighet att komplettera denna tjänst med följande insatser:

Specialpedagogiskt program. Lämnas till kund digitalt och kan skrivas ut. Den är utvecklad av barnspecialist/psykolog som planerar noggrant i samråd med föräldrar aktivitetsplan för varje enskilda barnet. Aktiviteter planeras utifrån varje barns specifika behov och förutsättningar. Specialpedagogiskt program inkluderar analys, målsättning, praktiska metoder som barnvakten kommer att träna med barnet under en viss period. Programmet inkluderar även undersökning av behov för bild stöd, teckenspråk eller annat. I fortsättningen får barnvakten träna dessa aktiviteter/metoder med barnet.

Pris per specialpedagogiskprogram per barn: 
Specialpedagogisk program 2 090 kr inkl. moms
Analys/ utvärdering 550 kr inkl. moms.
Varje specialpedagogiskprogram förnyas ca var 3 – 6 månad, beroende på behovet.

Bild stöd.
Samordning av material och tillverkning av specialanpassad bild stöd utifrån barnens kommunikationsbehov och andra specifika mål och förutsättningar.

Kostnaden beror på omfattningen (sidor på läromaterial, antal bilder, antal undersökningstillfällen som behövs för utvärdering).
Pris för bild stöd varierar mellan 1500 kr inkl. moms – 4 500 kr inkl. moms.
Offert erbjuds just utifrån den aktuella situationen.

Övriga kostnader:
Månadsavgift: 550 kr inkl. moms (månadsvis).
Resekostnader för handledare: 275 kr inkl. moms (vid aktuella resor).
Handledning av barnvakt med specialist från företaget hemma hos kund (introduktionstillfälle): 770 kr per inkl. moms innan RUT (enstaka tillfällen).
Kontinuerlig handledning och utbildning av barnvakt: 0 kr
Basmaterial för kreativt skapande: 0 kr
Säsongs gåvor till barnen: 0 kr
Avbokningsavgift: 0 kr (vid förutsättning att avbokning sker i god tid).

RÅDGIVNING

Rådgivning inom autismspektrum (online), 60 min: 770 kr inkl. moms

Du kan få råd kring följande:
–  Rutiner och bättre planering av ditt barns vardag
–  Hantering av stressnivå, utmanande beteende, svåra situationer
–  Kommunikationssvårigheter, kommunikationsverktyg, stöd
–  Läromedel som kan stimulera ditt barns utveckling
–  Andra frågor kan också diskuteras

Rådgivning inom autismspektrum (personligt möte på kontoret), 60 min: 770 kr inkl. moms
Rådgivning inom autismspektrum (personligt möte hemma hos er), 60 min: 770 kr inkl. moms
Minimum debitering per besök är 2 timmar.
Resekostnader: 550 kr inkl. moms.

TERAPIER

Individuell terapeutisk träning under barnpassning:

Lekterapi. Lekterapi är en sammanfattande metod för olika terapier som kan inkludera (arbete med kreativt material, sandterapi, ler terapi, mm) beroende på vad som passar barnet och målet med insatsen.
Pris: Begär offert.

Reflex- och sensomotorisk terapi. Innebär kroppsliga beröringar/övningar och olika taktila tekniker som stimulerar barnets kroppsliga förmåga att få till bättre balans, koncentration, närvaro och psykosocialt välmående.
Pris: Begär offert.