PRISER

BARNVAKT

Efter att ni lämnar en förfrågan om behov av barnvakt erbjuder vi ett kostnadsfritt besök av handledare/samordnare/barnpedagog för att träffa er och kartlägga alla era önskemål ni har för barnvakten. Möjligheten att träffa era barn i samband med detta besök
kompletterar vår målsättning att matcha med rätt kandidat och bidrar till högre kvalité på tjänsten som vi erbjuder.

Det är samma priser för barnvaktens tjänster oavsett om det är dag, kväll eller helg, undantaget är storhelg (storhelg + 20 kr /timmen). Debitering för minst 3 timmar per tillfälle.

Sov jourersättning.
För nattpass 22.00- 06.00 tillämpas ersättning för sov jour med 800 kr inkl. moms efter RUT. För varje timme när barnet/barnen inte sover tillämpas ersättning avseende övriga dagspriser. Vid beställning av sovjourspass mindre än 8 timmar tillämpas ersättning för hela
nattpasset (sov jourersättning). Barnvakt för sov jour kan bokas bara om ni bokar regelbunden dagtid med barnvakt, i annat fall räknas det som tjänst ” Enstaka uppdrag” och debiteras enligt priser avseende denna tjänst.

Eventuell avbokning ska ske 12 timmar innan bokat tillfälle.
Avgift vid försenad/utebliven avbokning 500 kr inkl. moms per arbetspass.

Engångskostnad för matchning av barnvakt utifrån familjens behov 500 kr inkl. moms.
Denna kostnad tillkommer efter att kandidaten genomgått en provperiod – första veckan av
barnpassning-och ni känner att ni vill fortsätta med denna kandidaten framöver.

Pedagogisk barnvakt med relevant erfarenhet:
500 kr inkl. moms innan RUT
400 kr ex. moms (100 kr moms)
Kund betalar 250 kr inkl. moms efter RUT

Handledning av barnvakt hemma hos kund: 0 kr

Resekostnader av handledare: 250 kr inkl. moms per besök

Handledning av barnvakt på distans/på vårt kontor: 0 kr oavsett antal
handledningstillfällen, ingår i tjänsten ”barnvakt”

Program/handlingsplan: 500 kr per program/handlingsplan/upplägg av rutiner för
arbetspass (detta moment är ej obligatoriskt och kan ordnas på kundens begäran)

PEDAGOGISK BARNVAKT

Efter att ni lämnar en förfrågan om behov av pedagogisk barnvakt erbjuder vi ett kostnadsfritt besök av handledare/samordnare/barnpedagog för att träffa er och kartlägga alla era önskemål för barnvakten. Gärna med möjlighet att träffa era barn i samband med detta besök då det kompletterar vår målsättning att matcha med rätt kandidat och bidrar till högre kvalité på tjänsten som vi erbjuder. 

 

Det är samma priser för barnvaktens tjänster oavsett om det är dag, kväll eller helg, undantaget är storhelg (storhelg + 20 kr /timmen). Debitering för minst 3 timmar per tillfälle.

Sovjour ersättning. 

För nattpass 22.00- 06.00 tillämpas ersättning för sovjour med 800 kr inkl. moms efter RUT 

För varje timme när bar/barnen inte sover tillämpas ersättning avseende övriga dagspriser. 

Vid beställning av ett sovjourspass mindre än 8 timmar tillämpas ersättning för hela nattpasset 

(sovjour ersättning). Barnvakt för sovjour kan beställas bara om ni bokar regelbunden dagtid med barnvakt, i annat fall räknas det som tjänst ” Enstaka uppdrag” och debiteras enligt priser avseende detta tjänsten.

 

Eventuell avbokning ska ske 12 timmar innan bokat tillfälle.
Avgift vid försenad/utebliven avbokning 500 kr inkl. moms per arbetspass.

Engångskostnad för matchning av barnvakt utifrån familjens behov 500 kr inkl. moms. Denna kostnad tillkommer efter att kandidaten har genomgått en provperiod – den första veckan av barnpassning-och att ni känner att ni vill fortsätta med denna kandidaten framöver

En pedagogisk barnvakt hjälper era barn med språkträning (modersmålsstöd), stärker och utvecklar barnens musikintresse, tränar/övar med barn i gympa eller dans, utvecklar barn genom pedagogiska lekar, fokuserar på kreativt skapande- och individanpassade aktiviteter. 

Pedagogisk barnvakt:
500 kr inkl. moms innan RUT
400 kr ex. moms (100 kr moms)
Kund betalar 250 kr inkl. moms efter RUT

 

Med denna tjänst medföljer enstaka kostnader för handledning av barnvakt hemma hos kund och resekostnader i samband med det, handledning av barnvakt på distans, ibland behövs det ett pedagogiskt program med aktuella målsättningar och handlingsplan.

 

Handledning av barnvakt hemma hos kund: 500 kr inkl. moms per besök

Resekostnader av handledare: 250 kr inkl. moms per besök

Handledning av barnvakt på distans/på vårt kontor: 0 kr oavsett antal handledningstillfällen, ingår i tjänsten ”pedagogisk barnvakt” 

Pedagogisk program/handlingsplan:  1500 kr inkl moms per program/handlingsplan

 

PEDAGOGISK BARNVAKT med specialpedagogisk inriktning

Pedagogisk barnvakt med specialpedagogisk inriktning arbetar som pedagog/mentor för barn som har: 

  • Neuropsykiatriska diagnoserna (t.ex. ADHD, autism och Tourettes syndrom) 
  • Särskild begåvning (hög intelligens) 

Efter att ni lämnar en förfråga om behov av barnvakt erbjuder vi ett kostnadsfritt besök av handledare/samordnare/barnpedagog för att träffa er och kartlägga alla era önskemål för barnvakten. Gärna med möjlighet att träffa era barn i samband med detta besök då det kompletterar vår målsättning att matcha med rätt kandidat och bidrar till högre kvalité på tjänsten som vi erbjuder.

Det är samma priser för barnvaktens tjänster oavsett om det är dag, kväll eller helg, undantaget är storhelg (storhelg + 20 kr /timmen). Debitering för minst 3 timmar per tillfälle.

 

Sovjour ersättning. 

För nattpass 22.00- 06.00 tillämpas ersättning för sov jour med 800 kr inkl. moms efter RUT 

För varje timme när bar/barnen inte sover tillämpas ersättning avseende övriga dag priser.

Vid beställning av sovjourpass mindre än 8 timmar tillämpas ersättning för hela nattpass 

(sovjour ersättning). Barnvakt för sovjour kan beställas bara om ni bokar regelbunden dagtid med barnvakt, i annat fall räknas det som tjänst ” Enstaka uppdrag” och debiteras enligt priser avseende detta tjänsten.

Eventuell avbokning ska ske 12 timmar innan bokat tillfälle.
Avgift vid försenad/utebliven avbokning 500 kr inkl. moms per arbetspass.
Engångskostnad för matchning av barnvakt utifrån familjens behov 500 kr inkl. moms.
Denna kostnad tillkommer efter att kandidaten genomgått en provperiod – den första vecka
av barnpassning-och ni känner att ni vill fortsätta med denna kandidaten framöver.

Pedagogisk barnvakt med specialpedagogisk inriktning arbetar med barn som är i behov av specialpedagogiska metoder.

 

Pedagogisk barnvakt med specialpedagogisk inriktning från 3 års erfarenhet:

500 kr inkl. moms innan RUT
400 kr ex. moms (100 kr moms)
Kund betalar 250 kr inkl. moms efter RUT

Pedagogisk barnvakt med specialpedagogisk inriktning från 5 års erfarenhet:

700 kr inkl. moms innan RUT
560 kr ex. moms (140 kr moms)
Kund betalar 350 kr inkl. moms efter RUT

 

Med denna tjänst medföljer det enstaka kostnader för handledning av barnvakt hemma hos kund och resekostnader i samband med det, handledning av barnvakt på distans, specialpedagogiskt program med aktuella målsättningar och handlingsplan.

Handledning av barnvakt hemma hos kund: 500 kr inkl. moms per besök

Resekostnader av handledare: 250 kr inkl. moms per besök

Handledning av barnvakt på distans/på vårt kontor: fastpris 500 kr i månad oavsett antal handledningstillfällen.

Specialpedagogisk program/handlingsplan: 1900 kr inkl moms per program/handlingsplan. 

Detta program/handlingsplan behöver vanligtvis uppföljning ca 1–2 gånger per år. Kan uppkomma oftare uppföljning, om behovet uppstår – upp till 3 – 4 gånger per år. Detta program/handlingsplan innebär kartläggning av barnens behov, målsättningar för specialpedagogiska arbete, förslag på metodik som ska användas rent praktisk samt förslag på inköp/samordning av nödvändigt pedagogiskt material. Specialpedagogiskt program utformas i samråd med föräldrar med hjälp av våra medarbetare som har mångårig kompetens av praktiska arbete med barn inom specialpedagogik och barnpsykologi. 

Tillkommer eventuella kostnader för inköp av pedagogiskt material som ska användas i arbete med barnet.

ENSTAKA UPPDRAG (BARNVAKT)

Debitering för minst 3 timmar per tillfälle.
Eventuell avbokning ska ske 24 timmar innan bokat tillfälle.
Avgift vid försenad/utebliven avbokning 1500 kr inkl. moms.

Med enstaka uppdrag menas följande tillfällen:

Barnvakt till fest eller bröllop

Barnvakt till företagets event/medarbetarfest

 

Barnvakt till fest eller bröllop.
Kostnad per barnvakt:
700 kr inkl. moms innan RUT
560 kr ex. moms (140 kr moms)
Kund betalar 350 kr inkl. moms efter RUT
En barnvakt för 3 – 4 barn.

Barnvakt till företagets event/medarbetarfest.
Kostnad per barnvakt:
700 kr inkl. moms
560 kr ex. moms (140 kr moms)
Kund betalar 350 kr inkl. moms
En barnvakt för 3 – 4 barn.

Det tillkommer eventuella kostnader för inköp av inventarier som ska användas i arbete. Inköp sker utifrån kundens önskemål.
Engångskostnad för planeringsbesök hos kund och planering av arbetsmoment är 1500 kr.

PEDAGOG

Pedagog (läxhjälp) med hembesök

Debitering för minst 2 timmar per tillfälle. Eventuell avbokning ska ske 24 timmar innan bokat tillfälle. Avgift vid försenad/utebliven avbokning 500 kr inkl. moms.
Med detta tjänsten medföljer enstaka kostnader för matchning av rätt pedagog till era behov:
1500 kr för kandidat. Denna kostnad tillkommer efter att kandidaten genomgått provperiod
– första veckan av pedagogisk arbete -och ni känner att ni vill fortsätta med denna kandidat
framöver.

Pedagog (läxhjälp) med kontinuerligt abonnemang:
580 kr inkl. moms

Kontinuerligt abonnemang avser minst 1 pedagogiskt tillfälle per vecka.

Pedagog (läxhjälp) för enstaka tillfällen:
680 kr inkl. moms

 

Pedagog online.
Debitering för minst 2 timmar per tillfälle. Eventuell avbokning ska ske 24 timmar innan bokat tillfälle. Avgift vid försenad/utebliven avbokning 500 kr inkl. moms. Med denna tjänst medföljer enstaka kostnader för matchning av rätt pedagog till era behov:1500 kr för

kandidat. Denna kostnad tillkommer efter att kandidaten genomgått en provperiod – första veckan av pedagogisk arbete -och att ni känner att ni vill fortsätta med denna kandidat framöver.

Pedagog (läxhjälp) med kontinuerligt abonnemang:
480 kr inkl. moms

Kontinuerligt abonnemang avser minst 1 pedagogiskt tillfälle per vecka.

Pedagog (läxhjälp) för enstaka tillfällen:
580 kr inkl. moms

Med denna tjänst medföljer enstaka kostnader för matchning av rätt pedagog till era behov:
1500 kr för kandidat. Denna kostnad tillkommer efter att kandidaten genomgått en provperiod – första veckan av pedagogisk arbete -och att ni känner att ni vill fortsätta med denna kandidat framöver.

Meny