VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

KVALIFICERAD BARNVAKT MED PEDAGOGISK KOMPETENS

Vem är Kvalificerad barnvakt med pedagogisk kompetens?

  • Utbildad, erfaren och kreativ barnvakt som redan har arbetat hos oss och har goda rekommendationer från våra kunder.
  • Medelålder 25 – 35 år.
  • Person med kunskap inom barnvård och omsorg, pedagogik, barnutveckling, HLR, säkert arbete med barn
  • Trygg, långsiktig och alltid tillgänglig hjälp för er familj

KVALIFICERAD BARNVAKT MED SPECIALPEDAGOGISK KOMPETENS

Vad erbjuder vi barn med följande funktionsvariationer:
 Autism/ADHD. Bild stöd, TAKK, ADL träning, belöningstavlor, kreativa lekar och pysselstund, skärmfri tid och aktiva lekar. Kontinuerligt stöd inom nödvändiga rutiner och struktur. Kostnadsfritt kreativt material för temadagar.
Tal- och kommunikationssvårigheter. Enklare övningar inom mungympa, lekar inom rim och ramsor, sånger, lekar inom socialt samspel. Bild stöd och teckenstöd involveras vid behov.
Dyslexi. Enklare träning inom avkodning, ljuduttal och ordförståelse. Lekfull lästräning. Psykosocialt stöd.
Särbegåvning. Speciell träning utifrån favoritämnen eller sin talang.

RÅDGIVNING OCH TERAPIER

Rådgivning inom autismspektrum. Vi samtalar online, men kan vara rådgivning på vårt kontor eller hemma hos er. Ni får goda och praktiska råd av specialist inom autismspektrum. Specialist som utför rådgivning har gedigen bakgrund av arbete med barn som har olika funktionsvariationer (autism), psykologisk samt specialpedagogisk utbildning.

Individuell träning/terapi. Barnpassning inkluderar individuellt arbete med barnet där fokus ligger inom ramen för lekterapi, reflex- och sensomotoriska övningar mm. Oftast kan detta arbete utföras hemma hos kund men även på vårt kontor. Specialist som utför träningar har praktisk erfarenhet av olika metoder som stärker både kroppslig och mental hälsa samt barnens kognitiv förmåga.